Welkom op CBS "Oranjeschool" in Zalk!

De Oranjeschool is een kleinschalige school met een veilig schoolklimaat en een ontspannen sfeer. Vanuit deze vertrouwde sfeer willen we de kinderen op weg helpen om wereldwijs te worden.

Er zitten ongeveer vijfenzeventig kinderen op de school. De 7 juffen en meesters geven ze met veel plezier en inzet les.

De Oranjeschool is een protestants-christelijke basisschool. Die identiteit vinden we belangrijk en is terug te zien in de praktijk van alle dag. Bij de aanmelding vragen we dan ook van ouders of ze de grondslag van de school onderschrijven of willen respecteren.

We vinden de veilige sfeer op onze school van groot belang. In deze sfeer voelt uw kind zich geborgen en kan daardoor veel leren. U als ouder speelt daarbij natuurlijk een belangrijke en stimulerende rol.

We hopen dat u via onze website een beetje een indruk kunt krijgen van onze fijne school!

Meer weten? Neem contact op!