Tussenschoolse opvang

De school biedt de mogelijkheid tot overblijven. Dat wordt verzorgd door vrijwilligers. De leerlingen hebben eerst een ontspannen moment (tot ± 12.00 uur). Daarna wordt gezamenlijk gegeten. Tot 12.45 uur blijven zij onder de zorg van de vrijwilligers. Dan neemt een leerkracht het over. Bij slecht weer blijven de leerlingen binnen. Er zijn kosten aan het overblijven verbonden: een overblijfkaart voor 20 x overblijven kost € 40,00. Als het kind af en toe overblijft zijn de kosten € 2,50 per keer.